Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking of belemmering heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zelfstandig blijven

Het is prettig als u nog zo veel mogelijk zelf kunt blijven doen. En dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Ook als het niet meer zo gemakkelijk gaat.

Er zijn vaak oplossingen te bedenken waardoor iets toch weer kan! Maar dan net even op een andere manier.

Uw omgeving inschakelen

Misschien heeft u buren, vrienden of familie die u kunnen helpen met de dingen die u niet meer zo goed zelf kunt doen.

Bijvoorbeeld de buurvrouw die een paar boodschappen voor u haalt. Of uw broer of zoon die u helpt met het huishouden. Er zijn ook vrijwilligers die u kunnen helpen!

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen bij het team Wmo. De gemeente bepaalt vervolgens welke ondersteuning u krijgt.

Het gesprek met de medewerker van de gemeente

Als u een melding indient bij de gemeente 's-Hertogenbosch, dan stellen we u een aantal vragen over uw belemmeringen en wat u nodig heeft. Als het nodig is, maken we een afspraak voor een bezoek bij u thuis.

Meer informatie over het keukentafelgesprek.

Werkwijze gemeente

Elke gemeente heeft zijn eigen werkwijze voor de Wmo.

Een gesprek is het begin. U bespreekt met de Wmo-consulent wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarin u terecht kunt. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt.

Als het nodig is, krijgt u een maatwerkvoorziening.

Maatwerkvoorziening

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp bij de administratie.

Hiermee kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Pgb

In de Wmo hebben mensen het recht om te kiezen voor zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het gaat dan om mensen die een maatwerkvoorziening nodig hebben. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorzieningen aanvragen

U kunt bij de gemeente terecht voor voorzieningen en hulpmiddelen vanuit de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente bepaalt dit. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen.

Het CAK int de eigen bijdrage.

Wmo adviesraad

In elke gemeente is een Wmo adviesraad actief. Soms heet dit ook wel adviesraad Sociaal Domein. U kunt bij de raad terecht als u problemen heeft met de Wmo. De leden van de raad bespreken deze problemen met uw gemeente.

Vragen over de veranderingen in de zorg

Heeft u nog vragen? Ga dan naar het wijkplein bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch. Het nummer is (073) 615 51 55.

Organisaties
Achtergrondfoto